Czytaj więcej...

 

OFERTA SŁUŻBY WOJSKOWEJ.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim przedstawia bogatą ofertę różnych form służby w Wojsku Polskim. Oferta jest skierowana do wszystkich mieszkańców z administrowanego terenu /powiat miński i węgrowski/. Przedstawione informacje są ważne dla potencjalnych chętnych zwłaszcza teraz w czasie panującej pandemii COVID – 19. Z przedstawionych propozycji mogą skorzystać zarówno mężczyźni, jak i kobiety posiadający polskie obywatelstwo, w wieku 18-55 lat w korpusie szeregowych i 63 lat w korpusie podoficerskim i oficerskim, dobry stan zdrowia (kat. A) i wykształcenie – w zależności od formy służby – min. gimnazjalne (podstawowe), a w przypadku uczelni wojskowych średnie z maturą. W porównaniu
z rokiem ubiegłym nastąpiło wiele zmian upraszczających procedurę przyjęcia do poszczególnych form służby wojskowej. Najważniejsze z nich to:

 • służba przygotowawcza w korpusie szeregowych została skrócona
  z 4 miesięcy do 28 dni;
 • kandydat do Wojsk Obrony Terytorialnej /żołnierz rezerwy posiadający kat. A/ nie jest dodatkowo kierowany na badania na komisję lekarską i do pracowni psychologicznej – wystarczy wniosek złożony w WKU;
 • przy WKU działają Wojskowe Centra Rekrutacji, które ograniczają formalności związane z powołaniem do służby do niezbędnego minimum;
 • powstała elektroniczna platforma cyfrowa /www.zostanzolnierzem.pl/, gdzie każdy kandydat może zapoznać się z propozycjami przedstawianymi przez Wojsko Polskie, warunkami służby a później drogą elektroniczną zgłosić swój akces wstąpienia w szeregi żołnierzy  Wojska Polskiego;
 • w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększone limity przyjęć do uczelni wojskowych i szkół podoficerskich.

  Można ubiegać się o przyjęcie do:
 • zawodowej służby wojskowej,
 • służby kandydackiej (uczelnie wyższe i szkoły podoficerskie),
 • służby w wojskach obrony terytorialnej /macierzysta 5 Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie i inne jednostki na terenie całego kraju/,
 • służby przygotowawczej,
 • na ćwiczenia żołnierzy rezerwy (tryb ochotniczy).

Zawodowa służba wojskowa - warunki rekrutacji:

 • posiadanie statusu żołnierza rezerwy (odbycie przeszkolenia wojskowego i złożenie przysięgi wojskowej),
 • posiadanie specjalności wojskowej, wyszkolenia cywilnego zgodnego z wymaganym przez dowódcę jednostki wojskowej,
 • pozytywny wynik z egzaminu ze sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej,
 • pozytywne wyniki badań lekarskich (RWKL) i pracowni psychologicznej (WPP).

Nabór obowiązuje we wszystkich korpusach osobowych (szeregowych, podoficerów i oficerów) i specjalnościach wojskowych. Prowadzą go jednostki wojskowe na terenie całego kraju.

Warto wiedzieć, że uposażenie w poszczególnych stopniach wojskowych wynosi: szer. – 4110 zł, kpr. – 4660 zł, ppor. 5790 zł.

Służba kandydacka (uczelnie wojskowe, szkoły podoficerskie) - warunki rekrutacji:

 • posiadanie wykształcenia średniego ze świadectwem dojrzałości.
  W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkół podoficerskich wystarczy wykształcenie średnie,
 • pozytywny wynik z egzaminu ze sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej,
 • pozytywne wyniki badań lekarskich (RWKL) i pracowni psychologicznej (WPP).

Terminy składania wniosków /deklaracji/ na uczelnie wojskowe:

 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie /do 31.05./,
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie /do 31.03./,
 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu /31.05./,
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni /do 31.05./,
 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu - kierunek medyczny /31.05./.

Szkoły podoficerskie:

 • Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu /do 04.06/,
 • Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie /do 29.10./,
 • Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce /do 05.04./,
 • Szkoła Podoficerska SONDA w Zegrzu /do 04.06./.

Student uczelni wojskowej /szkoły podoficerskiej/ nie ponosi żadnych kosztów kształcenia (zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie itp.). Ponadto otrzymuje świadczenie pieniężne, którego wysokość uzależniona jest od roku studiów oraz postępów w nauce. Na I roku, student otrzymuje w stopniu szeregowego ok. 1200zł. Po ukończeniu uczelni /szkoły podoficerskiej/ ma zagwarantowaną pracę w JW.

Terytorialna Służba Wojskowa- warunki rekrutacji:

Służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej mogą odbywać osoby na co dzień pracujące, studiujące i uczące się. Nabór do WOT na naszym terenie prowadzą
 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie oraz 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Radomiu. Ponadto można ubiegać się o przyjęcie do innych jednostek WOT na terenie całego kraju, co jest istotne ze względu na czasowy pobyt w innej miejscowości.

Żeby  zostać „terytorialsem” należy złożyć wniosek w macierzystym WKU, a następnie odbyć przeszkolenie w wybranej jednostce WOT (16-dniowe dla osób, które dotychczas nie odbywały żadnej formy służby wojskowej lub 8-dniowe dla żołnierzy rezerwy). Po zakończonym szkoleniu żołnierz WOT odbywa 2 dniowe /weekendowe/ ćwiczenia, jeden raz w miesiącu.

Uposażenie: 117,14 zł za każdy dzień szkolenia i 411,00 zł dodatek za gotowość bojową, czyli za odbyte dwudniowe ćwiczenia otrzymuje świadczenie w wysokości 645 zł. Za szesnastodniowe szkolenie otrzymuje uposażenie w wysokości 1872 zł.

Najbliższe szkolenia w 5 i 6 Brygadach OT rozpoczynają się już w kwietniu.


Służba przygotowawcza – warunki rekrutacji:

 • jest podstawowym sposobem uzyskania tytułu „żołnierza rezerwy”, a tym samym stworzenia sobie możliwości kandydowania do wszystkich rodzajów służby wojskowej, w tym zawodowej i ochotniczej, w rezerwie,
 • szkolenie w wybranym ośrodku szkolenia (jednostce wojskowej) trwa 28 dni,
 • zgłoszenia można dokonać osobiście w WKU lub elektronicznie na platformie cyfrowej www.zostanzolnierzem.pl
 • najbliższe szkolenie rozpoczyna się we kwietniu br., terminy pozostałych szkoleń w 2021 r. można znaleźć na stronie internetowej WKU.

Uposażenie: 1233 zł za miesiąc służby plus odprawa w wysokości 2250 zł po ukończeniu służby przygotowawczej.

Ćwiczenia żołnierzy rezerwy (w trybie ochotniczym):
- szkolenie dotyczy żołnierzy rezerwy we wszystkich korpusach osobowych i specjalnościach wojskowych. Wniosek należy złożyć w WKU.
- szkolenie odbywa się w wytypowanych jednostkach na terenie całego kraju.

Osoba wybierająca jedną z ofert bierze nie tylko aktywny udział w systemie obronności RP, ale również ma okazję do sprawdzenia się w działaniu na współczesnym polu walki, możliwość uzyskania nowych umiejętności, a w dalszej perspektywie może wstąpić w szeregi żołnierzy Wojska Polskiego.
Ponadto realizując swoje pasje i marzenia, zarabia się, co w obecnej trudnej sytuacji na rynku pracy jest bardzo ważne.

Więcej informacji o przedstawionych ofertach można uzyskać odwiedzając WKU w Mińsku Mazowieckim, wchodząc na stronę internetową www.wkuminskmaz.wp.mil.pl lub odwiedzając profil WKU na Facebooku.

 Oprac. na podst. mat. WKU w Mińsku Mazowieckim

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 1.03.2021 10:00

Polska:

Liczba zakażonych: 4786

Liczba przypadków śmiertelnych: 24

18 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
6 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 1051

Liczba przypadków śmiertelnych: 4

2 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
2 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 16
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 1,03

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
0 – wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 518
Liczba wykonanych testów: 125
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 18

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Pożary:

Dnia 27.02.2021 r. w miejscowości Grodzisk, ul Mazowiecka, gmina Mrozy doszło do pożaru drewnianego budynku mieszkalnego. W wyniku pożaru śmierć poniósł 82 letni mężczyzna. Budynek uległ całkowitemu spaleniu. W działaniach na miejscu zdarzenia brały udział dwa zastępy PSP, cztery zastępy OSP, Prokurator, Policja, i Zespół Ratownictwa Medycznego. PCZK o zdarzeniu poinformowało Naczelnika WZKiSO.

Dnia 27.02.2021 r. w miejscowości Kolonie Stanisławów, gmina Stanisławów doszło do pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego. Pożar został ugaszony przez zastęp OSP.

Dnia 28.02.2021 r. w miejscowości Maliszew, ul. Graniczna, gmina Mińsk Mazowiecki doszło do pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego. Pożar został ugaszony przez zastęp OSP.

Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:

Dnia 28.02.2021 r. w miejscowości Piotrowina, gmina Kałuszyn na drodze krajowej nr 2 samochód osobowy zjechał z drogi i wpadł do rowu. W wyniku zdarzenia ranna została pasażerka samochodu, którą Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał do szpital. Ponad to w działaniach ratowniczych brał udział zastęp PSP, trzy zastępy OSP oraz Policja.

Na terenie powiatu odnotowano czternaście kolizji drogowych.

Zagrożenia związane z warunkami pogodowymi:

Dnia 26.02.2021 r. w Mińsku Mazowieckim, ul. Królewiecka doszło do zalania posesji oraz drogi w skutek roztopów. W działaniach udział brał zastęp PSP i zastęp OSP.

Zdarzenia z udziałem zwierząt:

Dnia 28.02.2021 r. PCZK otrzymało zgłoszenie o padłej sarnie na poboczu drogi w miejscowości Wola Rafałowska, gmina Mrozy. O konieczności utylizacji poinformowano zarządcę drogi.

Inne:

Dnia 27.02.2021 r. w miejscowości Woźbin, gmina Cegłów zastęp OSP usnął drzewo niebezpiecznie pochylone nad drogą gminną.

Dnia 27.02.2021 r. w Sulejówku, ul. Niemojewskiego podczas naprawy auta doszło do przygniecenia człowieka. Ranny mężczyzna został wydobyty spod pojazdu przez osoby postronne, a następnie zabrany przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala. W działach udział brał zastęp PSP, zastęp OSP oraz dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 28.02.2021 10:00

Polska:

Liczba zakażonych: 10 099

Liczba przypadków śmiertelnych: 114

85 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
29 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 2069

Liczba przypadków śmiertelnych: 23

19 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
4 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 23
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 1,48

Liczba przypadków śmiertelnych: 2

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
2 – wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 562
Liczba wykonanych testów: 214
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 38

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 27.02.2021 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 12100

Liczba przypadków śmiertelnych: 303

248 - choroby współistniejące
55 - COVID

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 2098

Liczba przypadków śmiertelnych: 35

24 - choroby współistniejące
11 - COVID

Powiat miński:

Liczba zakażonych: 33
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 2,13

Liczba przypadków śmiertelnych: 0:

choroby współistniejące wraz z COVID-19: 0
wyłącznie z powodu COVID: 0

Liczba osób objętych kwarantanną 637
Liczba wykonanych testów: 221
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 34

 

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 26.02.2021 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 11539

Liczba przypadków śmiertelnych: 259

197 - choroby współistniejące
62 - COVID

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 2098

Liczba przypadków śmiertelnych: 35

24 - choroby współistniejące
11 - COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 31

Liczba przypadków śmiertelnych: 0:

choroby współistniejące wraz z COVID-19: 0

wyłącznie z powodu COVID: 0

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 25.02.2021 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 12142

Liczba przypadków śmiertelnych: 286

252 - choroby współistniejące
34 - COVID

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 1984

Liczba przypadków śmiertelnych: 45

42 - choroby współistniejące
3 - COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 31

Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 2,0

Liczba przypadków śmiertelnych: 0:

choroby współistniejące wraz z COVID-19: 0

wyłącznie z powodu COVID: 0

Liczba osób objętych kwarantanną 601

Liczba wykonanych testów: 243

Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 35

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Pożary:

Dnia 24.02.2021 r. w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego doszło do pożaru instalacji elektrycznej w budynku mieszkalno-usługowym. Pożar został ugaszony przez dwa zastępy PSP.

Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:

Na terenie powiatu odnotowano siedem kolizji drogowych.

Zdarzenia z udziałem zwierząt:

Dnia 24.02.2021 r. PCZK otrzymało zgłoszenie o rannym psie w miejscowości Stara Niedziałka, gmina Mińsk Mazowiecki. Zgłoszenie zostało przekazane do samorządu.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 24.02.2021 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 12146

Liczba przypadków śmiertelnych: 372

305 - choroby współistniejące
67 - COVID

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 1961

Liczba przypadków śmiertelnych: 59

47 - choroby współistniejące
12 - COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 30

Liczba przypadków śmiertelnych: 3

choroby współistniejące wraz z COVID-19: 1
wyłącznie z powodu COVID: 2

Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:  

Dnia 24.02.2021 r. w miejscowości Kobierne na drodze krajowej nr 92 doszło do wypadku drogowego z udziałem samochodu ciężarowego i dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby, które Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał do szpitala. Na miejscu zdarzenia był ponadto zastęp PSP oraz dwa zastępy OSP. Miejsce zdarzenia zabezpieczała Policja.

Ponadto na terenie powiatu odnotowano jedną kolizję drogową.