Pożary:

Dnia 7.12.2018 r. w Sulejówku, ul. Wrocławska doszło do pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego. Pożar został ugaszony przez zastęp OSP.

Dnia 8.12.2018 r. w miejscowości Dębe Wielkie, ul. Przemysłowa doszło do pożaru na terenie sortowni śmieci. W wyniku pożaru spaleniu uległy maszyny do sortowni odpadów oraz częściowemu spaleniu uległa hala. Pożar został ugaszony przez dwa zastępy PSP oraz sześć zastępów OSP. Na miejscu zdarzenia była Policja oraz Pogotowie Energetyczne.

Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:

Na terenie powiatu odnotowano trzy kolizje drogowe.

Zagrożenia związane z warunkami pogodowymi:

Od godziny 22:00 dnia 06.12.2018 r. do godziny 05:00 dnia 07.12.2018 r. obowiązywało Ostrzeżenie nr 43 – Opady marznące/1. Ostrzeżenie zostało przesłane do adresatów i umieszczone na stronie internetowej PCZK.

Pożary:

Dnia 05.12.2018 r. w miejscowości Olesin ul. Ekologiczna, gm. Dębe Wielkie doszło do pożaru w kotłowni budynku mieszkalnego. Pożar został ugaszony przez zastęp PSP oraz zastęp OSP.

 

Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:

Dnia 05.12.2018 r. w miejscowości Sulejówek, ul. Świętochowskiego doszło do wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba, którą Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał do szpitala. Na miejscu zdarzenia był ponadto zastęp PSP oraz  zastęp OSP. Miejsce zdarzenia zabezpieczała Policja.

Na terenie powiatu odnotowano siedem kolizji drogowych.

 

Zagrożenia związane z warunkami pogodowymi: 

Dnia 06.12.2018 r. PCZK otrzymało zgłoszenie o oblodzonej drodze powiatowej na odcinku Mińsk Mazowiecki – Cegłów. Zgłoszenie zostało przekazane do zarządcy drogi.

 

Utrudnienia w komunikacji drogowej, uszkodzenia infrastruktury drogowej: 

Dnia 06.12.2018 r. PCZK otrzymało zgłoszenie o uszkodzonych znakach drogowych w Mińsku Mazowieckim na skrzyżowaniu ulic Limanowskiego i Piłsudskiego. Zgłoszenie zostało przekazane do zarządcy drogi.

Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:

Dnia 4.12.2018 r. w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska doszło do potrącenia kobiety przez samochód osobowy. Poszkodowana kobieta została zabrana przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala. Ponadto
w działaniach udział brał zastęp PSP oraz Policja.

Na terenie powiatu odnotowano 4 kolizje drogowe.

Utrudnienia w komunikacji drogowej, uszkodzenia infrastruktury drogowej:

Dnia 4.12.2018 r. PCZK otrzymało zgłoszenie o uszkodzonej nawierzchni drogi w miejscowości Mrozy, ul. Pokoju. Zgłoszenie zostało przekazane do zarządcy drogi.

Dnia 5.12.2018 r. PCZK otrzymało zgłoszenie o oblodzonej nawierzchni drogi na odcinku Mrozy – Latowicz. Zgłoszenie zostało przekazane do zarządcy drogi.

Inne:

Dnia 4.12.2018 r. PCZK otrzymał zgłoszenie o uszkodzonej pokrywie dachu na budynku wieży ciśnień w Mińsku Mazowieckim, ul. Piękna. Zgłoszenie zostało przekazane do Straży Miejskiej.

Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:

Dnia 4.12.2018 r. w miejscowości Sulejówek, ul. Oleandrów doszło do wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba, którą Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał do szpitala. Miejsce zdarzenia zabezpieczała Policja.

Na terenie powiatu odnotowano siedem kolizji drogowych.

Pożary:

Dnia 1.12.2018 r. w miejscowości Cegłów, ul. Anny Jagiellonki doszło do pożaru gołębnika. W wyniku pożaru częściowemu spaleniu uległ gołębnik. Pożar został ugaszony przez zastęp PSP oraz trzy zastępy OSP. Ponadto w działaniach udział brała Policja i Zespół Ratownictwa Medycznego.

Dnia 1.12.2018 r. w miejscowości Nowa Pogorzel, ul. Szkolna, gmina Siennica doszło do pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego. Pożar został ugaszony przez zastęp OSP.

 

Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:

Dnia 30.11.2018 r. w miejscowości Sulejówek, ul. Trakt Brzeski doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zderzenia się pojazdów poszkodowana została jedna osoba, którą Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał do szpitala. Miejsce zdarzenia zabezpieczała Policja.

Dnia 30.11.2018 r. w miejscowości Ostrów Kania, gmina Dębe Wielkie doszło do zderzenia trzech samochód osobowych. W wyniku zderzenia się pojazdów poszkodowana została jedna osoba, którą Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał do szpitala. Miejsce zdarzenia zabezpieczała Policja.

Dnia 2.12.2018 r. w miejscowości Latowicz, ul. Kościuszki samochód osobowy zjechał z drowi i uderzył w słup. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby, które zostały zabrane przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala. Ponadto w działaniach udział brała Policja, zastęp PSP oraz dwa zastępy OSP.

Na terenie powiatu odnotowano szesnaście kolizji drogowych.

 

Utrudnienia w komunikacji drogowej, uszkodzenia infrastruktury drogowej: 

Dnia 1.12.2018 r. PCZK otrzymało zgłoszenie o uszkodzonym znaku drogowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Dąbrówki. O uszkodzonej infrastrukturze drogowej poinformowano zarządcę drogi.

Dnia 2.12.2018 r. PCZK otrzymało zgłoszenie o oblodzonej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od Mińska Mazowieckiego do Latowicza. Zgłoszenie zostało przekazane do zarządcy drogi.

Dnia 2.12.2018 r. PCZK otrzymało zgłoszenie o oblodzonej nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Kuflew, gmina Mrozy. Zgłoszenie zostało przekazane do zarządcy drogi.

 

Zdarzenia z udziałem zwierząt:

Dnia 1.12.2018 r. w miejscowości Kiczki Pierwsze, gmina Cegłów zastęp OSP uwolnił łabędzia, który przymarzł na stawie.

Dnia 2.12.2018 r. PCZK otrzymało zgłoszenie o wałęsającym się psie w Mińsku Mazowieckim, ul. Łupińskiego. Zgłoszenie zostało przekazane do samorządu.

 

Inne:

Dnia 30.11.2018 r. w Sulejówku, ul. 11 Listopada zastęp PSP i zastęp OSP usunęły nadłamane drzewo stwarzające zagrożenie powaleniem na posesje.

Dnia 30.11.2018 r. w miejscowości Hipolitów ul. Jaworowa, gmina Halinów zastęp PSP i zastęp OSP brały udział w otwarciu drzwi do budynku mieszkalnego, w którym przybywała osoba potrzebująca pomocy medycznej. Ponadto w działaniach udział brał Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Policja.

 

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu

na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia

 

INFORMACJE O OSTRZEŻENIU

Nazwa

substancji

Pył zawieszony PM 10

Obszar

woj. mazowieckie

Czas

obowiązywania

do dnia 2.12.2018 r. godz. 23.59

Przyczyny i prognoza zmian poziomów substancji

w powietrzu

Główną przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia).

Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować  negatywne skutki zdrowotne.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Informacje o jakości powietrza

Ogłoszone ostrzeżenie oznacza, że osoby z grup wrażliwych powinny być bardziej ostrożne i powinny unikać wychodzenia na zewnątrz oraz obserwować wyniki pomiarów i prognoz na stronie WIOŚ w Warszawie http://sojp.wios.warszawa.pl i na stronie GIOŚ http://powietrze.gios.gov.pl .

Środki ostrożności

W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania
na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby
z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, oraz osoby
ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Wrażliwe grupy ludności:

Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu
i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Możliwe negatywne skutki dla  zdrowia

Pył zawieszony PM10 może powodować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych.

 

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH

112

Numer alarmowy

999

Pogotowie ratunkowe

987

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – możliwość informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania:

1 grudnia 2018 godz. 19.00

Podstawa prawna

 1. Uchwały nr 94/17, 95/17, 96/17, 97/17, 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

 

Działania krótkoterminowe

Działania informacyjne:

 • Wzmożenie czujności służb ratowniczych (pogotowia ratunkowego, oddziałów ratunkowych);
 • Zalecenia: – pozostania w domu, – unikania obszarów występowania wysokich stężeń pyłu, – ograniczenia wysiłku fizycznego na otwartej przestrzenia, – ograniczenia wietrzenia pomieszczeń

Zalecenia:
działania ochronne

 • Zalecenia: ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówce;
 • Zalecenia: unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń.

Działania operacyjne

 • Kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;
 • Kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni;

Działania zapobiegające emisji

 • Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo);
 • Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej;
 • Ograniczenie pylenia wtórnego z ulic;
 • Zalecenie ograniczenia używania spalinowego sprzętu ogrodniczego;
 • Ograniczenie palenia w kominkach;
 • Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem;
 • Bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych.