Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 5.03.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 15 829

Liczba przypadków śmiertelnych: 263

216 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
47 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 2910

Liczba przypadków śmiertelnych: 41

31 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
10 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 50

Liczba przypadków śmiertelnych: 2

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
2 – wyłącznie z powodu COVID.

Pożary:

Dnia 4.03.2021 r. w miejscowości Falbogi, gm. Kałuszyn doszło do pożaru samochodu osobowego. Pożar został ugaszony przez zastęp PSP oraz dwa zastępy OSP.

 

Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:

Na terenie powiatu odnotowano siedem kolizji drogowych.

 

Utrudnienia w komunikacji drogowej, uszkodzenia infrastruktury drogowej: 

Dnia 4.03.2021 r. zastęp OSP usunął pozostałości po kolizji drogowej z drogi w Mińsku Mazowieckim, ul. Siennicka.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 4.03.2021 r. godz. 10:30

Polska:

Liczba zakażonych: 15 250

Liczba przypadków śmiertelnych: 289

231 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
58 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 2563

Liczba przypadków śmiertelnych: 45

37 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
8 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 37
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 2,39

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
0 – wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 658
Liczba wykonanych testów: 255
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 43

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Pożary:

Dnia 3.03.2021 r. w miejscowości Jędrzejów Stary, gmina Jakubów doszło do pożaru śmieci na posesji. Pożar został ugaszony przez dwa zastępy OSP.

Dnia 3.03.2021 r. w miejscowości Cegłów, ul. Poprzeczna doszło do pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego. Pożar został ugaszony przez zastęp OSP.

Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:

Na terenie powiatu odnotowano trzy kolizje drogowe.

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 3.03.2021 r. godz. 10:00

Polska:

Liczba zakażonych: 15 698

Liczba przypadków śmiertelnych: 309

248 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
61 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 2750

Liczba przypadków śmiertelnych: 42

33 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
9 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 46
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: 2,97

Liczba przypadków śmiertelnych: 1

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
1 – wyłącznie z powodu COVID.

Liczba osób objętych kwarantanną: 641
Liczba wykonanych testów: 232
Liczba testów z wynikiem pozytywnym: 49

Pełny raport dla całej Polski https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:  

Dnia 2.03.2021 r. w miejscowości Stanisławów, ul. Warszawska, na drodze wojewódzkiej nr 637 doszło do wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby, które Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał do szpitala. Na miejscu zdarzenia ponadto był zastęp PSP, dwa zastępy OSP oraz Policja.

Dnia 3.03.2021 r. w miejscowości Zamienie, gmina Mińsk Mazowiecki, na drodze krajowej nr 50 doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. W wyniku zdarzenia poszkodowana została kierująca pojazdem, Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał poszkodowaną do szpitala w Warszawie. Podczas prowadzenia działań ruch na drodze krajowej był całkowicie zablokowany, Policja wyznaczyła objazdy dla kierowców. W działaniach udział brał zastęp PSP, zastęp OSP oraz Policja. PCZK o zdarzeniu poinformowało WCZK i zarządcę drogi – PID GDDKiA.

Na terenie powiatu odnotowano 3 kolizje drogowe.

Inne:

Dnia 2.03.2021 r. w Mińsku Mazowieckim, ul. Kopernika zastęp PSP brał udział w otwarciu drzwi do mieszkania w którym znajdowała się osoba potrzebująca pomocy medycznej. W działaniach udział brała również Policja i Zespół Ratownictwa Medycznego. 

Dnia 2.03.2021 r. w Mińsku Mazowieckim, ul. Jana III Sobieskiego zastęp PSP brał udział w otwarciu drzwi do budynku mieszkalnego w którym znajdowała się osoba potrzebująca pomocy medycznej. W działaniach udział brała również Policja i Zespół Ratownictwa Medycznego. 

Dane pochodzą z Ministerstwa Zdrowia, aktualne na : 2.03.2021 10:00

Polska:

Liczba zakażonych: 7937

Liczba przypadków śmiertelnych: 216

154 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
62 – wyłącznie z powodu COVID-19

Województwo mazowieckie:

Liczba zakażonych: 1279

Liczba przypadków śmiertelnych: 39

32 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
7 – wyłącznie z powodu COVID

Powiat miński

Liczba zakażonych: 12

Liczba przypadków śmiertelnych: 0

0 – choroby współistniejące wraz z COVID-19
0 – wyłącznie z powodu COVID.

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Wsparcie jest dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji zwierzęta te stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na  odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, rekompensatę może otrzymać na inwestycje niezwiązane z produkcją świń.

Wnioski do 31 grudnia 2021 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można również złożyć za pośrednictwem biur powiatowych działających na terenie właściwego oddziału regionalnego.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Pożary:

Dnia 2.03.2021 r. w miejscowości Janów, gm. Mińsk Mazowiecki doszło do pożaru koparki na posesji. Pożar został ugaszony przez zastęp PSP oraz zastęp OSP.

 

Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:

Na terenie powiatu odnotowano dwie kolizje drogowe.