Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim informuje, że w związku z awarią kolektora odprowadzającego ścieki z części Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka” do rzeki Wisły przedostała się duża ilość ścieków, co może wpływać na jakość wody w Wiśle.


Ujęcia wody pitnej dla Warszawy są bezpieczne i pod stałym wzmożonym nadzorem sanitarnym
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie.

W związku z zaistniałą sytuacją, mając na uwadze zdrowie i życie ludzi, w najbliższym czasie na terenie powiatów województwa mazowieckiego, przez które poniżej miejsca wystąpienia awarii przepływa Wisła, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zlecił powiatowym inspektorom sanitarnym podjęcie stosownych działań mających na celu monitorowanie bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia.

Pożary:

Dnia 29.08.2020 r. w miejscowości Dębe Wielkie, na drodze serwisowej doszło do pożaru samochodu osobowego. W wyniku pożaru całkowitemu spaleniu uległ pojazd. Pożar został ugaszony przez zastęp OSP. Miejsce zdarzenia zabezpieczała Policja.

Dnia 30.08.2020 r. w Mińsku Mazowieckim, ul. Narutowicza doszło do pożaru w budynku mieszkalnym. W wyniku pożaru zniszczeniu uległo pomieszczenie kuchenne. Pożar został ugaszony przez trzy zastępy PSP i trzy zastępy OSP. Ponadto w działaniach udział brała Policja i Pogotowie Energetyczne.

Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:

W dniu 28.08.2020 r. w miejscowości Dębe Wielkie, na drodze krajowej nr 92 doszło wypadku drogowego z udziałem samochodu dostawczego i samochodu osobowego. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba, którą Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał do szpitala. Na miejscu zdarzenia był ponadto zastęp OSP oraz Policja.

Na terenie powiatu odnotowano 11 kolizji drogowych.

Zagrożenia związane z warunkami pogodowymi:

Dnia 30.08.2020 r. w wyniku intensywnych opadów deszczu straż pożarna (zastępy PSP i zastępy OSP) trzy razy interweniowały przy wypompowaniu wody z zalanych posesji
i ulic. Zdarzenia miały miejsce w Mińsku Mazowieckim, ul. Czarnieckiego, Sulejówku, ul. Plac Czarnieckiego i ul. Grabskiego.

Dnia 30.08.2020 r. w wyniku silnego wiatru straż pożarna (zastępy PSP i zastępy OSP) trzy razy interweniowały przy usuwaniu powalonych drzew i konarów ze szlaków komunikacyjnych. Zdarzenia miały miejsce w miejscowości Witkowizna, gmina Jakubów, Szymankowszczyzna, gmina Stanisławów i Sulejówek, ul. Kościuszki.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Mińsku Mazowieckim z dnia 28.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 28.08.2020 r.

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 144 / (10)
 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 32 /(2)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 6 / (1)
 • liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 5 / (0)
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 134 / (1)
 • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / (0)
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 94 / (3)

Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:  

W dniu 27.08.2020 r. w Mińsku Mazowieckim, ul. Jana Pawła II doszło do potrącenia osoby pieszej przez samochód dostawczy. Poszkodowaną pieszą Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał do szpitala. Na miejscu zdarzenia był ponadto zastęp PSP oraz Policja.

Na terenie powiatu odnotowano sześć kolizji drogowych.

 

Zagrożenia związane z warunkami pogodowymi: 

Dnia 27.08.2020 r. w miejscowości Wielgolas, ul. Parkowa, gmina Latowicz dwa zastępy OSP usunęły powalone drzewo z drogi.

Dnia 27.08.2020 r. w Sulejówku, ul. Norwida zastęp OSP usunął powalone drzewo z drogi.

Dnia 27.08.2020 r. w Sulejówku, ul. Kombatantów zastęp OSP usunął powalone drzewo z drogi.

Dnia 27.08.2020 r. w miejscowości Wólka Wiciejowska, gmina Cegłów zastęp OSP usunął powalone drzewo z drogi.

Dnia 27.08.2020 r. w miejscowości Jędrzejów Nowy, gmina Jakubów dwa zastępy OSP usunęły powalone drzewo z posesji.

Dnia 27.08.2020 r. w miejscowości Latowicz, ul. Mrozowska zastęp OSP usunął powalone drzewo z drogi.

Dnia 27.08.2020 r. w miejscowości Mlęcin, gmina Dobre zastęp OSP usunął powalone drzewo z drogi.

 

Utrudnienia w komunikacji drogowej, uszkodzenia infrastruktury drogowej: 

Dnia 27.08.2020 r. PCZK otrzymało zgłoszenie o plamie płynów eksploatacyjnych w miejscowości Konik Nowy, gmina Halinów. Zgłoszenie zostało przekazane do zarządcy drogi.

 

Zdarzenia z udziałem zwierząt:

Dnia 27.08.2020 r. PCZK otrzymało zgłoszenie o rannej sarnie w miejscowości Czarna, gm. Stanisławów. Zgłoszenie zostało przekazane do samorządu.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Mińsku Mazowieckim z dnia 27.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 27.08.2020 r.

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 175 / (32)
 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 33 /(3)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 10 / (2)
 • liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 6 / (1)
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 133 / (3)
 • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / (0)
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 91 / (1)

Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:  

Dnia 26.08.2020 r. w miejscowości Nowy Konik na drodze krajowej nr 2 doszło do wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego i motocykla. W wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba, którą Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał do szpitala. Ma miejscu zdarzenia były ponadto dwa zastępy PSP oraz zastęp OSP. Miejsce zdarzenia zabezpieczała Policja.

Na terenie powiatu odnotowano dwie kolizje drogowe.

 

Zagrożenia związane z warunkami pogodowymi: 

Dnia 26.08.2020 r. w związku z przejściem frontu burzowego, na terenie powiatu mińskiego zastępy PSP oraz zastępy OSP czternaście razy interweniowały przy usuwaniu powalonych drzew i konarów ze szlaków komunikacyjnych.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Mińsku Mazowieckim z dnia 26.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 26.08.2020 r.

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 147 / (38)
 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 32 /(2)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 10 / (0)
 • liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 5 / (0)
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 130 / (2)
 • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / (0)
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 90 / (0)