Pożary:

Dnia 19.01.2021 r. w miejscowości Siennica, ul. Piaski doszło do pożaru garażu w kompleksie budynków magazynowych. Pożar został ugaszony przez 3 zastępy PSP oraz 6 zastępów OSP. Podczas prowadzenia działań ratowniczych poszkodowanych został jeden z ratowników z OSP, który został zabrany przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala.

Dnia 19.01.2021 r. w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska doszło do pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego. Pożar został ugaszony przez zastęp OSP.

 

Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:

Na terenie powiatu odnotowano 3 kolizje drogowe.

 

Inne:

Dnia 19.01.2021 r. w miejscowości Rososz, gmina Cegłów zastęp OSP usunął dwa drzewa niebezpiecznie pochylone drzewa zagrażające powaleniem na drogę.

Dnia 19.01.2021 r. w Mińsku Mazowiecki, ul. Czarnieckiego zastęp PSP brał udział w pomocy Zespołowi Ratownictwa Medycznego w transporcie poszkodowanego do karetki.

Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:  

Na terenie powiatu odnotowano 4 kolizje drogowe.

Inne:

Dnia 18.01.2021 r. w Mińsku Mazowieckim, ul. Tadeusza Kościuszki zastęp PSP wypompował wodę z zalanych pomieszczeń budynku mieszkalnego.

Dnia 19.01.2021 r. PCZK otrzymało zgłoszenie o awarii wodociągowej w miejscowości Cegłów, ul. Ogrodowa. Zgłoszenie zostało przekazane do konserwatora wodociągów.

Pożary:

Dnia 15.01.2021 r. w miejscowości Hipolitów, ul. Świerkowa, gmina Halinów doszło do pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego. Pożar został ugaszony przez zastęp PSP
i zastęp OSP.

Dnia 16.01.2021 r. w miejscowości Brzozowica, gmina Dobre doszło do pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego. Pożar został ugaszony przez zastęp PSP i zastęp OSP.

Dnia 16.01.2021 r. w miejscowości Podrudzie, ul. Willowa, gmina Mińsk Mazowiecki doszło do pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego. Pożar został ugaszony przez zastęp PSP oraz zastęp OSP. 

Dnia 18.01.2021 r. w miejscowości Okuniew, ul. Źródlana, gmina Halinów doszło do pożaru śmieci na posesji. Pożar został ugaszony przez zastęp OSP.

Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:

Na terenie powiatu odnotowano trzy kolizje drogowe.

Alarmy bombowe, akty terrorystyczne:

Dnia 15.01.2021 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie, gmina Mińsk Mazowiecki doszło do ewakuacji personelu (20 osób) i dwójki dzieci w związku otrzymaniem informacji o podejrzeniu ładunku wybuchowego w budynku szkoły. Po sprawdzeniu budynku nie potwierdzono zgłoszenia. W działaniach na miejscu zdarzenia udział brała Policja, dwa zastępy PSP, zastęp OSP oraz Wojskowa Straż Pożarna. PCZK o zdarzeniu poinformowało WCZK oraz Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki.

Utrudnienia w komunikacji drogowej, uszkodzenia infrastruktury drogowej:

Dnia 15.01.2021 r. Kałuszynie, ul. Kilińskiego zastęp OSP usunął plamę płynów silnikowych z jezdni.

Zdarzenia z udziałem zwierząt:

Dnia 16.01.2021 r. PCZK otrzymało zgłoszenie o bezpańskich psach w miejscowości Grębiszew, gmina Mińsk Mazowiecki. Zgłoszenie zostało przekazane do samorządu.

Dnia 18.01.2021 r. PCZK otrzymało zgłoszenie o martwym kocie w miejscowości Mienia, gmina Cegłów. Zgłoszenie zostało przekazane do zarządcy drogi – ZDP.

Inne:

Dnia 15.01.2021 r. w Sulejówku, ul. Kleeberga zastęp OSP usunął spróchniałe drzewo zagrażające powaleniem na posesję i ogrodzenie.

Dnia 15.01.2021 r. w Sulejówku, ul. Moniuszki doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej do budynku. Wyciek gazu został zabezpieczony przez zastęp PSP i zastęp OSP.

Dnia 16.01.2021 r. PCZK otrzymało zgłoszenie o awarii wodociągu na ulicy Cichej w Mińsku Mazowieckim. Zgłoszenie zostało przekazane do PWiK. Miejsce zdarzenia zabezpieczała Policja.

Dnia 16.01.2021 r. PCZK otrzymało zgłoszenie o uszkodzonym hydrancie w miejscowości Stare Zakole, ul. Familijna, gmina Mińsk Mazowiecki. Zgłoszenie zostało przekazane do samorządu.

Pożary:

Dnia 14.01.2021 r. w Sulejówku, ul. Żeromskiego doszło do pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego. Pożar sadzy został ugaszony prze zastęp OSP.

Dnia 15.01.2021 r. w Sulejówku, ul. Moniuszki doszło do pożaru śmieci na posesji. Pożar został ugaszony prze zastęp OSP.

Dnia 15.01.2021 r. w miejscowości Królewiec, ul. Kościelna, gmina Mińsk Mazowiecki doszło do pożaru sadzy w kominie budynku mieszkalnego. Pożar sadzy został ugaszony prze dwa zastępy PSP oraz zastęp OSP.

Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:

Na terenie powiatu odnotowano dwie kolizje drogowe.

Pożary:

Dnia 13.01.2021 r. w Halinowie, ul. Działkowa doszło do pożaru domu letniskowego. W działaniach gaśniczych udział brał zastęp PSP oraz 4 zastępy OSP. W wyniku pożaru częściowemu spaleniu uległo wnętrze domku wraz z wyposażeniem.

Dnia 14.01.2021 r. w miejscowości Mienia, gm. Cegłów doszło do pożaru porzuconego samochodu osobowego. Pożar został ugaszony przez zastęp OSP.

 

Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:

Na terenie powiatu odnotowano 8 kolizji drogowych.

 

Zagrożenia związane z warunkami pogodowymi: 

Dnia 13.01.2021 r. PCZK otrzymało zgłoszenie o nieodśnieżonej drodze w miejscowości Głęboczyca, gmina Dobre. Zgłoszenie zostało przekazane do zarządcy drogi.

Dnia 13.01.2021 r. PCZK otrzymało zgłoszenie o oblodzonej ulicy Spokojnej w Jakubowie. Zgłoszenie zostało przekazane do samorządu.

Dnia 13.01.2021 r. PCZK otrzymało zgłoszenie o zaśnieżonych znakach drogowych na odcinku drogi krajowej od Mińska Mazowieckiego do Kałuszyna. Zgłoszenie zostało przekazane do zarządcy drogi.