Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:  

Na terenie powiatu odnotowano sześć kolizji drogowych.