Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:  

Na terenie powiatu odnotowano siedem kolizji drogowych.