Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:  

Na terenie powiatu odnotowano trzy kolizje drogowe.