Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:  

Dnia 7.10.2019 r. w Mińsku Mazowieckim, ul. 1 PLM „Warszawa” doszło do wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. W wyniku zderzenia się pojazdów poszkodowana została jedna osoba, którą Zespół Ratownictwa medycznego zabrał do szpitala. Ponadto w działaniach udział brał zastęp PSP, zastęp OSP oraz Policja.

Na terenie powiatu odnotowano dwie kolizje drogowe.

Inne:

Dnia 7.10.2019 r. w Kałuszynie ul. Warszawska podczas prac ziemnych doszło do uszkodzenia gazociągu średniego ciśnienia. W działaniach na miejscu zdarzenia udział brały trzy zastępy PSP, cztery zastępy OSP oraz właściciel gazociągu. Miejsce zdarzenia zabezpieczała Policja. Wystąpiła konieczność ewakuacji osób z pobliskiego przedszkola, szkoły oraz budynków usługowych. Na czas prowadzenia działań droga krajowa nr 2 była całkowicie zablokowana. PCZK o zdarzeniu poinformowało WCZK i samorząd.