Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:  

Na terenie powiatu odnotowano pięć kolizji drogowych.