Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:  

Na terenie powiatu odnotowano cztery kolizje drogowe.