Pożary:

W dniach 5 –8.04.2019 r. na terenie powiatu mińskiego doszło do 15 pożarów traw na nieużytkach rolnych oraz do 4 pożarów poszycia leśnego. Pożary zostały ugaszone przez zastępy PSP i zastępy OSP.

Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:

Na terenie powiatu odnotowano 15 kolizji drogowych.

Zdarzenia z udziałem zwierząt:

Dnia 7.04.2019 r. PCZK otrzymało zgłoszenie z Komisariatu Policji w Halinowie o padłym dziku w miejscowości Brzeziny, gmina Halinów. Zgłoszenie zostało przekazane do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz do samorządu.

Dnia 7.04.2019 r. PCZK otrzymało zgłoszenie z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii o padłym dziku w miejscowości Wólka Wiciejowska, gmina Cegłów. O konieczności utylizacji poinformowano samorząd.

Awarie energetyczne, uszkodzenia infrastruktury elektroenergetycznej:

Dnia 7.04.2019 r. Pogotowie Energetyczne i dwa zastępy OSP usunęły powalone drzewo z linii energetycznej w Sulejówku, ul. 11 Listopada.

Inne:

Dnia 7.04.2019 r. PCZK otrzymało zgłoszenie o awarii oświetlenia ulicznego na ulicy Siennickiej w Mińsku Mazowieckim. Zgłoszenie zostało przekazane do konserwatora oświetlenia ulicznego.