Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:

Na terenie powiatu odnotowano jedną kolizję drogową.