Wypadki komunikacyjne i kolizje drogowe:

Na terenie powiatu odnotowano sześć kolizji drogowych.

Zagrożenia związane z warunkami pogodowymi:

Od godziny 1:00 do godziny 7:00 dnia 8.02.2019 r. obowiązywało ostrzeżenie meteorologiczne nr 16 – Opady marznące/1. Ostrzeżenie zostało wysłane do adresatów i umieszczone na stronie internetowej PCZK.