Czytaj więcej...

Mała suka, mieszaniec maści trikolor, odłowiona 09.10.2018 r. w miejscowości Chrośla, osoba do kontaktu w sprawie odbioru lub ewentualnej adopcji: Pan Arkadiusz Golański: 504272700,

W związku z wystąpieniem intensywnych opadów śniegu mogącymi powodować zagrożenie m.in. dla wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz innych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przypomina o regularnym odśnieżaniu dachów oraz usuwaniu zwisających sopli. Obciążone dachy stanowią zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się
w budynku, ale także dla przypadkowych przechodniów.

Za stan techniczny obiektów budowalnych odpowiadają właściciele lub zarządcy budynków. Za niedopełnienie obowiązku usuwania z dachu nagromadzonego śniegu oraz sopli grożą kary przewidziane prawem budowalnym.