Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Mińsku Mazowieckim z dnia 03.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 03.09.2020 r.

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 118 / (11)
 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 34 /(2)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 2 / (0)
 • liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 6 / (0)
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 150 / (2)
 • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / (0)
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 107/ (0)

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Mińsku Mazowieckim z dnia 02.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 02.09.2020 r.

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 113 / (8)
 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 32 /(5)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 3 / (0)
 • liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 6 / (0)
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 148 / (5)
 • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / (0)
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 107/ (4)

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Mińsku Mazowieckim z dnia 01.09.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 01.09.2020 r.

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 120 / (27)
 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 31 /(0)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 6 / (1)
 • liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 6 / (0)
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 143 / (0)
 • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / (0)
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 103/ (8)

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Mińsku Mazowieckim z dnia 31.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 31.08.2020 r.

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 159 / (4)
 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 39 /(1)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 6 / (0)
 • liczba osób  hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 6  / (0)
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 143 / (1)
 • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3 / (0)
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 95 / (1)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim informuje, że w związku z awarią kolektora odprowadzającego ścieki z części Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka” do rzeki Wisły przedostała się duża ilość ścieków, co może wpływać na jakość wody w Wiśle.


Ujęcia wody pitnej dla Warszawy są bezpieczne i pod stałym wzmożonym nadzorem sanitarnym
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie.

W związku z zaistniałą sytuacją, mając na uwadze zdrowie i życie ludzi, w najbliższym czasie na terenie powiatów województwa mazowieckiego, przez które poniżej miejsca wystąpienia awarii przepływa Wisła, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zlecił powiatowym inspektorom sanitarnym podjęcie stosownych działań mających na celu monitorowanie bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia.